Khayal Uske – Saurabh Gumber

Saurabh Gumber

20210403_141558.jpg

Mere Dil ki Shaant si Sadak pe Uske Khayal Shor Machate hai..
Sirf meri khushi ke lie khayal uske mujhe uske Pass le Jaate hai..

Spread Your Feeling
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

About The Author

Reply